OUR TOPPERS

Class 10th - 2019 Toppers

PRIYA GOSWAMI

97.8

DEEPANSHU BIRKHANI

96

SAHIL KUMAR SINGH

96

RAVINDRA SINGH

95.6

NIKHIL SINGH BISHT

95.2

DEEPAK BIRKHANI

95.2

HIMANSHU SINGH MEHTA

94.8

KAJAL BHATT

94.8

DIKSHA BHATT

94

MANISH JOSHI

93.4

NEHA BHATT

93.2

SHUBHI SHARMA

93

KALPANA KORANGA

92.2

ANKIT SINGH KHANI

91.2

DEEPA PADIYAR

91

ARUN PUROHIT

90.8

YOGESH SHARMA

90