School Prospectus Admission Registration
Mandatory Public
Disclosure

Class 10th - 2019 Toppers

PRIYA GOSWAMI
97.8
DEEPANSHU BIRKHANI
96
SAHIL KUMAR SINGH
96
RAVINDRA SINGH
95.6
NIKHIL SINGH BISHT
95.2
DEEPAK BIRKHANI
95.2
HIMANSHU SINGH MEHTA
94.8
KAJAL BHATT
94.8
DIKSHA BHATT
94
MANISH JOSHI
93.4
NEHA BHATT
93.2
SHUBHI SHARMA
93
KALPANA KORANGA
92.2
ANKIT SINGH KHANI
91.2
DEEPA PADIYAR
91
ARUN PUROHIT
90.8
YOGESH SHARMA
90